Vi gör det lätt för er!

Vi servar och underhåller lastbilar, bussar och tunga släp. Vi arbetar med tvätt och städ och relaterade kringtjänster åt trafikbolag inom persontrafik (buss, tåg, tunnelbana och båt). Vi underlättar helt enkelt arbetet för företag och gör miljöer vackrare.

Som kund hos Caretia effektiviserar vi er verksamhet. Vi höjer kvaliteten på era tjänster och ger kostnadsmässiga fördelar, till exempel genom att minimera tomkörningar åt åkerierna. Ni kan lita på att vi alltid levererar ett mervärde.

Med lång branscherfarenhet och utbildad personal servar och utför vi arbeten på bästa sätt. Målsättningen är att kvaliteten på utförda tjänster alltid ska överträffa våra kunders förväntningar. Vi är stolta över vår låga personalomsättning, som ger er som kund trygghet och kontinuitet.

Välkommen till Caretia – er heltäckande servicepartner.

Susanna-Strandberg-VD-Gbg